Informacja

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
zostaje czasowo ograniczone.
Bezpośrednia obsługa interesantów jest również zawieszona. Interesanci mają możliwość
kontaktu telefonicznie lub mailowo:
• p10@edu.gorzow.pl  • 667 659 228