Informacje dotyczące organizacji przedszkola od 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

11 maja 2020 r. przedszkole rozpoczyna działalność.
Organizacja pracy w poszczególnych grupach dzieci będzie zmieniona
i wynikać będzie z możliwości kadrowych przedszkola w obecnej sytuacji.
Proszę o zapoznanie się z „Informacją dla Rodziców”,
dotyczącą organizacji przedszkola w trakcie epidemii COVID-19” umieszczoną w załączniku.
Informacje dla rodziców
Procedura organizacji i funkcjonowania przedszkola przyprowadzania dzieci COVID -19
procedura BHP w trakcie pandemii
*****************************************************************************************************************
Zainteresowanych Rodziców powrotem dzieci do przedszkola,
prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia ,
w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną poprzez system iPrzedszkole do p.o. Dyrektor Marty Górnej.
Oświadczenie