Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją naboru:

1 Klauzula informacyjna.

2  Zasady rekrutacji rok szkolny 2019_2020_przedszkola

3_Terminy_ rekrutacji_2019_2020_

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wglądu w placówce
od dnia 10 kwietnia 2019 r., od godz. 9:00

Rodzicu ważne dla Ciebie informacje!

Do dnia 18.04.2019 r. konieczne jest pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka
do placówki, do której zostało zakwalifikowane, poprzez złożenie podpisu.
Nie złożenie podpisu do tego dnia jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.

*********************************

Dnia 25.06.2019 r. o godzinie 15.00 zebranie wszystkich rodziców dzieci
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

*********************************

Dni adaptacyjne odbędą się w dniach 23 – 25. 07.2019 r.
w godzinach 9.30 – 11.00 / Sala grupy I Krasnoludki.

Obowiązkowe obuwie zmienne dla dzieci i opiekunów.