Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją naboru:

1 Klauzula informacyjna.

2  Zasady rekrutacji rok szkolny 2019_2020_przedszkola

3_Terminy_ rekrutacji_2019_2020_

 Ulice_obwody

– Samodzielna rejestracja elektroniczna kandydata nie upoważnia do udziału w naborze.
– Wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z zasadami rekrutacji 2019/20
należy dostarczyć, w formie papierowej, do placówki pierwszej preferencji
w dniach 19.02 – 15.03.2019 r.
– Udział wniosku w naborze gwarantuje potwierdzenie Komisji Rekrutacyjnej
wybranej placówki pierwszej preferencji.
– O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje ilość punktów a nie kolejność złożenia wniosku
w wybranej placówce.
– Podczas naboru oddziały 5 godzinne dla dzieci 5 i 6 letnich będą dodatkowo tworzone
w SP-6,SP-20 i ZSO 16.