Rodzicu ważne dla Ciebie informacje!

Dnia 25.06.2019 r. o godzinie 15.00 zebranie wszystkich rodziców dzieci
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

*********************************

Dni adaptacyjne odbędą się w dniach 23 – 25. 07.2019 r.
w godzinach 9.30 – 11.00 / Sala grupy I Krasnoludki.

Obowiązkowe obuwie zmienne dla dzieci i opiekunów.