Dzień Książki w naszym przedszkolu.

Choć nie ma zamka, ani kluczyka,
często otwieram ją i zamykam.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,
wierszyków, bajek i opowieści.

Dnia 26 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Dzień Książki”.
W tym dniu dla dzieci zorganizowanych było wiele atrakcji m.in. zabawy ruchowe z książką,
segregowanie książek, bajkowe zagadki, a także każde dziecko mogło zrobić swoją kolorową zakładkę.
Dzieci dowiedziały się również jak powstaje książka.
Na koniec zajęć dzieci złożyły przyrzeczenia- właściwego obchodzenia się z książką
oraz otrzymały dyplom „Przyjaciela Książki”.