Festyn Rodzinny.


Zapraszamy do udziału oraz pomocy przy ,,Festynie Rodzinnym”,

który odbędzie się 21 czerwca (piątek)
od godz. 17:00 do godz. 19:00 na placu zabaw przy przedszkolu.
Przewidziane jest wiele atrakcji,
ale jak ktoś z Państwa ma jeszcze ciekawy pomysł,
żeby wesprzeć festyn prosimy o kontakt z Radą Rodziców.
Podczas festynu przewidziana jest loteria,
więc bardzo prosimy o przynoszenie fantów
(nie muszą być nowe, ale żeby były nie zniszczone, czyste i kompletne).
Przed salami grup będą wyłożone listy,
na których Państwo zadeklarujecie w czym wesprzecie festyn.
Rada Rodziców