Informacje dotyczące organizacji przedszkola od 1 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji i funkcjonowania
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 im. Jasia i Małgosi

*****************************************************************************************************************
Zainteresowanych Rodziców powrotem dzieci do przedszkola,
prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia ,
w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną poprzez system iPrzedszkole do p.o. Dyrektor Marty Górnej.
Oświadczenie