Nabór 2022/2023
Szanowny Rodzicu- WAŻNE INFORMACJE

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz zakwalifikowanych do innej placówki.
Listy zawierające nazwiska oraz imiona kandydatów uszeregowano

w kolejności alfabetycznej, znajdują się w holu przedszkola.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do przedszkola odbywa się w terminie
08-15.04.2022r. do godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają
pisemne potwierdzenie woli zapisu
w przedszkolu osobiście.

Prosimy również o wypełnienie i dołączenie wypełnionego druku o nadanie konta w systemie
i-przedszkole (oświadczenie do pobrania na stronie przedszkola p10.gorzow.com.pl lub w placówce).

Brak potwierdzenia pisemnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie
(8.04-15.04.2022r.) jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice dziecka zakwalifikowanego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru,
zobowiązani są do odebrania
z placówki pierwszego wyboru
„Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i przekazanie go dyrektorowi przedszkola,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane, niezakwalifikowani
zobowiązani są do odbioru dokumentów.

Załączniki:
Formularz nadania konta w systemie iPrzedszkole (1)