Potrafimy bezpiecznie poruszać się na drogach, chodnikach i placach zabaw :)