Obchody Dnia Niepodległości.

10 listopada przedszkolaki wzięły udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości.
Dzieci wysłuchały pogadanki na temat : „Skąd się wziął „Dzień Niepodległości”?,
poznały symbole narodowe Polski, recytowały wiersz W. Bełzy „Katechizm Polskiego dziecka”,
a także obejrzały Polskie stroje ludowe i zatańczyły wybrane elementy tańców ludowych.
Nie zabrakło również prac plastycznych o tematyce patriotycznej.

Ten dzień był dla przedszkolaków prawdziwą lekcją historii o Polsce.