Spotkania konsultacyjne z logopedii – II półrocze 2021/22

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Luty/Marzec
logopeda Aneta Radlak
07.02. 2022r. poniedziałek, godz. 11.30 – 16.00
08. 02. 2022r. wtorek, godz. 11.00 – 12.00
14. 02. 2022r. poniedziałek, godz. 07.00– 11.30
21.02. 2022r. poniedziałek, godz. 11.30– 16.00
22.02. 2022r. wtorek, godz. 11.00 – 12.00
28.02. 2022r. poniedziałek, godz. 07.00 – 11.30
01.03.2022 r. wtorek, godz. 10.30 – 11.30
07.03.2022r. poniedziałek, godz. 11.30 – 12.00
08.03.2022r. wtorek, godz. 11.00 – 12.30
14.03.2022r. poniedziałek, godz. 07.00 – 11.30
15.03.2022r. wtorek, godz. 10.30 – 11.30
21.03.2022r. poniedziałek, godz. 11.30 – 16.00
22.03.2022r. wtorek, godz. 11.00 – 12.00
28.03.2022r. poniedziałek, godz. 07.00 – 11.30
29.03.2022r. wtorek, godz. 10.30 – 11.30
GODZINY KONSULTACYJNE Z LOGOPEDII
14.02.2022r. poniedziałek, godz. 15.30 – 16.15
15.03.2022r. wtorek, godz. 15.30– 16.15
26.04.2022r. wtorek, godz. 15.30 – 16.15
10.05.2022r. wtorek, godz. 15.30 – 16.15
07.06.2022r. wtorek, godz. 15.30– 16.15