Światowy Dzień Wody

Czysta woda zdrowia doda! Takie hasło dziś przyświecało przedszkolakom, które obchodziły
Światowy Dzień Wody.
Wszystkie dzieci ubrane w barwach błękitu dowiedziały się dlaczego i jak duże znaczenie
dla naszego organizmu i otoczenia ma woda.
Temu dniu towarzyszyły zabawy ruchowe i piosenki.
Dodatkowo na każdego czekała butelka świeżej wody 🙂