Światowy Dzień Wody.

22 marca wszystkie przedszkolaki w grupach wzięły udział w obchodach
Światowego Dnia Wody.
Wspólnie przypomnieliśmy sobie jak ważne jest oszczędzanie wody i dlaczego należy o nią dbać.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Obieg wody w przyrodzie” oraz bajkę ,,Podróże kropelki”.
Doświadczenia, które były prowadzone podczas zajęć, uświadomiły dzieciom, że życie bez wody jest niemożliwe.
Mamy nadzieję, że  udział w takich akcjach wykształci  w naszych przedszkolakach  postawę ekologiczną
w zakresie ochrony wód i racjonalnego korzystania z jej zasobów.