Wyjście do Teatru im. Juliusza Osterwy.

9 czerwca (czwartek), zapraszamy naszych przedszkolaków
(wszystkie grupy przedszkolne),
do Teatru J. Osterwy
na spektakl pod tytułem ,,Piękna i Bestia”.
bilet – 25 zł; autokar firma ,,Globus”- 8 zł; razem 33 zł od dziecka.
Ważne!
Prosimy w tym dniu o przyprowadzenie dzieci do godziny 7:45.
PIĘKNA I BESTIA