Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19
Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki
wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.