Procedury

 

Szanowni Państwo

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli.
Przypominamy
o stosowaniu się do wytycznych:
1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
bez objawów
chorobowych.
2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych
nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Życzymy Państwu dużo zdrowia w tych trudnych czasach.

 

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-_aktualizacja

Procedury

Oświadczenie