O koncentracji uwagi u dzieci

Podczas spotkań z rodzicami często słyszę: Moje dziecko jest roztargnione, roztrzepane, bardzo ruchliwe… Kasia ma kłopoty ze skupieniem uwagi na jednej czynności… Jurek bardzo szybko się rozprasza, wystarczy, że coś stuknie, spadnie… Karolina ma kłopoty z zapamiętaniem krótkich, rymowanych wierszyków i piosenek… Halinka po przeczytaniu przeze mnie książeczki nie potrafi przypomnieć sobie jej treści… Co robić, za chwilę pójdzie do szkoły?

Czytaj dalej artykuł…

O koncentracji uwagi u dzieciCo dziecko powinno słyszeć od dorosłych?

Odporność psychiczna dzieci to bardzo szeroki temat, przy którym warto się zatrzymać, ponieważ poczucie, że jest się akceptowanym i kochanym stanowi jedną z ważniejszych potrzeb dzieci. Bez niego maluchy zachowują się w sposób, który dorośli określają często jako „niegrzeczny”. Za konkretnymi zachowaniami stoją jednak właśnie deficyty związane z poczuciem bezpieczeństwa i wspieraniem odporności psychicznej.

Czytaj dalej artykuł…

Co-dziecko-powinno-slyszec-od-doroslych?Bezpieczeństwo dziecka

„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”.

Jan Paweł II

 

Bezpieczeństwo dziecka

 

Potrzeba bezpieczeństwa i miłości to podstawowe potrzeby każdego człowieka, od których zależy jego dalszy rozwój. Dzieci potrzebują dla swego prawidłowego funkcjonowania odpowiedzialnej osoby dorosłej, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa i będzie ich przewodnikiem w otaczającym świecie. Zadaniem dorosłego jest więc uporządkować świat dziecka tak, aby wszystko w tym świecie było jak najbardziej zorganizowane, przewidywalne, a przede wszystkim zrozumiałe dla dziecka czyli dostosowane do jego wieku rozwojowego. Wbrew pozorom dzieci nie lubią chaosu i nie lubią być pozostawione same sobie. Wręcz przeciwnie lubią wiedzieć, co się dzieje, jak będzie wyglądał ich dzień dlatego potrzebują kontroli osoby dorosłej. Właśnie w przedszkolu tym przewodnikiem dziecka na kilka godzin staje się nauczyciel.

WięcejZdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju umysłowo-fizycznego. W tymokresie zmniejsza się zapotrzebowanie na kalorie, a wzrasta na białko, ze względu na wzrost mięśni i innych włókien. Dlatego też trzeba zapewnić dzieciom odpowiednio zbilansowane i urozmaicone pożywienie.

Czytaj dalej artykuł…

ZDROWE ODŻYWIANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 Wpływ zabawy na rozwój logicznego myślenia

Każde dziecko z przyjemnością uczestniczy w zabawach, które wspierają jego rozwój fizyczny oraz duchowy, a jednocześnie zdolności umysłowe. Zabawa jest najlepszym sposobem przybliżania i pojmowania otaczającego świata, a tym samym nieodłączną częścią procesu socjalizacji. Dlatego nie można z niej zrezygnować w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym każdego dziecka. W czasie zabawy dzieci opracowują strategie działania, które prowadzą je do rozwiązania problemów, rozwijając równocześnie analityczne myślenie.
Każda zabawa daje wiele okazji do przemyśleń, refleksji, małych „wynalazków”. Podejmowane wówczas procesy myślowe, połączone z działaniem, stają się ogromnym intelektualnym osiągnięciem dziecka. W procesie samodzielnej próby, jaką jest zabawa, człowiek duży i mały, uczy się o wiele więcej niż poprzez pasywne słuchanie.

WięcejRozwój emocjonalny dzieci przedszkolnych

Wiek przedszkolny cechuje swoista dynamika rozwoju uczuciowego. Reakcje emocjonalne małych dzieci powstają szybko, często niewspółmierne do bodźców. Maja one intensywny przebieg, cechują się nietrwałością, zmiennością.
Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną nie są jeszcze zdolne do opanowywania swoich uczuć. Zjawa i nieopanowana gra uczuć połączona jest u małego dziecka z rozchwianiem równowagi i swe źródła czerpie z pobudliwości emocjonalnej, spowodowanej przewagą pobudzenia nad hamowaniem w czynnościach niedojrzałego jeszcze systemu nerwowego.
Więcej