Prawa Dziecka

W przedszkolu przestrzegana jest Konwencja Praw Dziecka, która zapewnia:

 1. Równość dzieci wobec praw.
 2. Wrodzone prawo do życia, prawo do imienia, obywatelstwa, opieki rodziców.
 3. Prawo łączenia rodzin.
 4. Zakaz nielegalnego wywozu dzieci za granicę.
 5. Prawo do swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka.
 6. Prawo do wypowiedzi i swobody, do poszukiwania informacji.
 7. Prawo do swobodnego zrzeszania się.
 8. Prawo do swobody myśli, sumienia, wyznania.
 9. Wolność pokojowych zgromadzeń.
 10. Zakaz ingerencji w sferę życia prywatnego, rodzinnego, domowego, w korespondencję.
 11. Zakaz bezprawnych zamachów na honor i reputację.
 12. Prawo dostępu do informacji i materiałów.
 13. Prawo do opieki rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.
 14. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 15. Prawo do adopcji zgodnie z obowiązującym prawem.
 16. Prawo do ubiegania się o status uchodźcy.
 17. Prawo do ochrony zdrowia.
 18. Prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia społecznego.
 19. Prawo do nauki.
 20. Prawo do korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania własnej religii.
 21. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 22. Prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym.
 23. Ochrona przed używaniem środków narkotycznych.
 24. Ochrona przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
 25. Zakaz torturowania, orzekania kary śmierci i kary dożywotniego więzienia.
 26. Ochrona przed poborem do wojska dzieci poniżej lat piętnastu.
 27. Prawo do stosowania wobec dziecka oskarżonego wszystkich zasad wymiaru sprawiedliwości.

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 10 // Rozdział VI – § 12Przydatne linki i adresy

Warto wiedzieć !!

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 715 13 60 //
Faks: 95 715 13 87
E-mail: sekretariat@gcprips.gorzow.pl
Strona: www.gcprips.gorzow.pl

Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Kazimierza Wielkiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 720 20 05

Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/
Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl/
UNICEF http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dzieckaChwila refleksji ……..

„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko…

Częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania.

Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski kontakt.

Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym na to co robi.

Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym okazać troskę.

Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców.

Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła poważnie się bawić.

Przebiegłabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd.

Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała.

Rzadziej byłabym nie ugięta, a częściej wspierała.

Budowałabym najpierw poczucie własnej wartości, a dopiero potem dom.

Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości.”

DIANE LOOMANS