Zajęcia z wykorzystaniem elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne :)