,,Wielokulturowość wśród nas” – Niemcy.

 Tydzień (7-11 października), w ramach programu autorskiego
„Wielokulturowość wśród nas”, 
wzbogacił o nową wiedzę i doświadczenia naszych przedszkolaków o nowy kraj – Niemcy.
W poniedziałek, każda z grup poznała najważniejsze informacje
dotyczące Niemiec, oraz wykonała związaną z tym krajem pracę plastyczną.
We wtorek dzieci wysłuchały ciekawostek dotyczących Niemiec,
oraz poznały podstawowe niemieckie zwroty.
Środa upłynęła przedszkolakom na poznaniu niemieckich potraw.
Najmłodsze dzieci z masy solnej wykonały popularne niemieckie precelki.
W ramach programu „Kuchcikowo”, dzieci z grupy najstarszej,
wybrały się do zaprzyjaźnionego przedszkola nr 4 „Małych Odkrywców”
i wspólnie wykonały sałatkę ziemniaczaną.
Czwartek był dniem pełnym zabaw w rytmie niemieckiej muzyki.
Dodatkowo dzieci wykonały chatkę niemieckiej czarownicy Hexe.
Na zakończenie dzieci obejrzały prezentację multimedialną,
podsumowującą wiedzę z całego tygodnia.