017

Program zajęć
6.00
Otwarcie przedszkola
6.00 – 7.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.00 – 8.00
Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
 • zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę,
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.30
Zabawy wg pomysłu dzieci
Zabawy ruchowe.
8.30 – 9.00
Przygotowanie do śniadania / Śniadanie
9.00 – 10.00
Realizacja zadań edukacyjnych
Aktywność własna dzieci
10.00 – 11.00
Spacery lub zabawy ruchowe
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (na placu przedszkolnym, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
11.00 – 12.00
Przygotowania do drugiego śniadania / Drugie śniadanie
Czynności samoobsługowe.
12.00 – 13.30 Leżakowanie
13.30 – 14.00 Przygotowanie do obiadu.
14:00 – 14:30 Obiad
14.30 – 17.00
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
 • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • czytania książeczek dla dzieci,
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
17.00 Zamknięcie przedszkola.

[/tab]
[tab title=”Dzieci starsze”]

Program zajęć
6.00
Otwarcie przedszkola
6.00 – 7.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.00 – 8.00
Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
 • zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę,
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.30
Zabawy wg pomysłu dzieci
Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00
Przygotowanie do śniadania / Śniadanie
9.00 – 10.00
Realizacja zadań edukacyjnych
Zajęcia z całą grupą dzieci
10.00 – 11.00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (na placu przedszkolnym, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
11. 00 – 11.30 Przygotowania do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
11.30 – 12.00 Wyciszenie dzieci, odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne.
12.00 – 13.00 Zabawy wg wyboru i pomysłu dzieci.
13.30 – 14.00 Przygotowanie do obiadu.
14:00 – 14:30 Obiad
14.30 – 17.00
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,
 • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • czytania książeczek dla dzieci,
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
17.00 Zamknięcie przedszkola.

[/tab]
[/tabs]