Tydzień matematyczny.

Ten tydzień (10.05 – 14.05) upłynął naszym Przedszkolakom
w towarzystwie MATEMATYKI!

Dzieci z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w zabawach matematycznych.
Rozwijały orientację w przestrzeni, utrwaliły znajomość figur geometrycznych, które przeliczały i klasyfikowały.
Poznały narzędzia służące do pomiaru długości i sprawdziły, kto z nich jest najwyższy, a kto najniższy.

Przedszkolaki miały również okazję poznać matę do kodowania i dzięki niej rozwijać kompetencje cyfrowe.