Światowy Dzień Wody.

,,Woda dla pokoju” – takie hasło 22 marca przyświecało przedszkolakom,
które obchodziły ,,Światowy Dzień Wody”.
Wszystkie dzieci ubrane w barwach błękitu dowiedziały się dlaczego
i jak duże znaczenie
dla naszego organizmu i otoczenia ma woda.
Temu dniu towarzyszyły również zabawy ruchowe, doświadczenia z wodą oraz piosenki.