Akademia Muzyki

14 marca nasze przedszkolaki wzięły udział w audycji „Muzyczna mapa Europy”
Królewskie granie – muzyka angielska w Filharmonii Gorzowskiej.
Dzieci poznały muzykę największych i najwybitniejszych angielskich kompozytorów
oraz najważniejsze symbole Zjednoczonego Królestwa.
Poznały także brzmienie i budowę wiolonczeli fagotu.
Było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie artystyczne.