Akcja ,,Sprzątanie Świata”.

Dzień 14 września upłynął przedszkolakom bardzo pracowicie.
W tym dniu posprzątali przedszkolny ogród oraz tereny w okół przedszkola.
Dzieci przypomniały sobie jak należy postępować,
by chronić naszą planetę, a także o tym że śmieci należy segregować.
Wszystkie grupy wykonały plakaty o tematyce ekologicznej.
Teraz zdobią hol przedszkola i przypominają wszystkim,
że nie wolno zaśmiecać naszej planety!
„O Świat dbam, segreguję, sprzątam, chcę by pięknie wyglądał”.