BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI!

Drodzy Rodzice,
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI!
Prosimy o nie przyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola.
W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka (katar, kaszel, gorączka, wymioty, wysypka itp.)
nauczyciel zobowiązany jest do kontaktu z rodzicem celem jak najszybszego odebrania dziecka z placówki.
Prosimy pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Konsekwentne przestrzeganie tej zasady uchroni również Państwa dzieci przed ewentualną infekcją.
Dziękujemy ❤️
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.