Wpływ zabawy na rozwój logicznego myślenia

Każde dziecko z przyjemnością uczestniczy w zabawach, które wspierają jego rozwój fizyczny oraz duchowy, a jednocześnie zdolności umysłowe. Zabawa jest najlepszym sposobem przybliżania i pojmowania otaczającego świata, a tym samym nieodłączną częścią procesu socjalizacji. Dlatego nie można z niej zrezygnować w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym każdego dziecka. W czasie zabawy dzieci opracowują strategie działania, które prowadzą je do rozwiązania problemów, rozwijając równocześnie analityczne myślenie.
Każda zabawa daje wiele okazji do przemyśleń, refleksji, małych „wynalazków”. Podejmowane wówczas procesy myślowe, połączone z działaniem, stają się ogromnym intelektualnym osiągnięciem dziecka. W procesie samodzielnej próby, jaką jest zabawa, człowiek duży i mały, uczy się o wiele więcej niż poprzez pasywne słuchanie.

WięcejRozwój emocjonalny dzieci przedszkolnych

Wiek przedszkolny cechuje swoista dynamika rozwoju uczuciowego. Reakcje emocjonalne małych dzieci powstają szybko, często niewspółmierne do bodźców. Maja one intensywny przebieg, cechują się nietrwałością, zmiennością.
Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną nie są jeszcze zdolne do opanowywania swoich uczuć. Zjawa i nieopanowana gra uczuć połączona jest u małego dziecka z rozchwianiem równowagi i swe źródła czerpie z pobudliwości emocjonalnej, spowodowanej przewagą pobudzenia nad hamowaniem w czynnościach niedojrzałego jeszcze systemu nerwowego.
Więcej„Inteligencje wielorakie”

Psychologowie byli kiedyś przekonani, ze inteligencja jest odrębną kategorią. Nie zawsze akceptowali naukowa definicje inteligencji. Niektórzy nazywali ją zdolnością uczenia się. Inni określali ją jako zdolność adekwatnej adaptacji do środowiska, a jeszcze inni określali ją generalną tendencję do nabywania umiejętności. Wszyscy jednak zgadzali się, co do tego, ze człowiek inteligentny okazuje się równie błyskotliwy w podejściu do różnych zagadnień.
WięcejJak odkrywać i rozwijać zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Nikt nie ma takich samych możliwości we wszystkich dziedzinach życia.

 2. Nie ma dziecka uzdolnionego pod każdym względem, ale i nie ma też dzieci całkowicie pozbawionych uzdolnień.

 3. Ważne jest, by dostrzegać uzdolnienia w najróżniejszych dziedzinach.

 4. Uzdolnienia to o wiele więcej niż iloraz inteligencji, który jest miarą zdolności intelektualnych.

 5. Rozwój dziecka nie zależy wyłącznie od genów, aby przebiegał prawidłowo, otoczenie musi dostarczać dziecku różnorodnych doświadczeń.

 6. Rodzice powinni jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem, wspólnie oglądać książeczki z obrazkami oraz czytać, najlepiej na dobranoc.

 7. Należy wyznaczać dziecku takie zadania, które odpowiadają jego poziomowi rozwoju: nie mogą być zbyt łatwe (a zatem nudne), ale i nie mogą być zbyt trudne

  (bo budzą lęk).

 8. Zajęcia i ćwiczenia z dzieckiem mają sens tylko wtedy, gdy sprawiają przyjemność i rodzicom, i dziecku.

 9. Zniechęcenie albo wieczne niezadowolenie, nerwowość albo obojętność rodziców szkodliwie wpływają na dziecko.

 10. Należy powstrzymywać się od nadmiernego chronienia dziecka – nie należy pomagać mu bez przerwy, należy czasem pozwolić, aby dziecko poradziło sobie samo, nawet jeśli wymaga to od niego wysiłku.

 11. Rodzice powinni pozwalać dziecku uczestniczyć w pracach domowych i ulubionych zajęciach domowników. Ponadto powinni jak najwięcej majsterkować, muzykować i gimnastykować się razem z dzieckiem.

 12. Dzieci potrzebują ze strony dorosłych pomocy, przyjaznego wsparcia, gotowości do towarzyszenia im w odkrywaniu świata i zbieraniu doświadczeń.

 13. Nie należy maluchowi stawiać za wzór innych dzieci, starszego rodzeństwa czy wręcz dorosłych. Zainteresowania dziecka należy uszanować.

 14. Dziecko od 3 roku życia powinno chodzić do przedszkola, bo to miejsce, w którym uczy się funkcjonowania w grupie i właściwego zachowania społecznego.

 15. W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się, a następne 30% do 8 roku życia.

Oznacza to, że rodzice są najważniejszymi nauczycielami a świecie.Wpływ mediów na psychikę dziecka

Nie ulega wątpliwości, że od wielu lat media są nieodłącznym towarzyszem naszego życia domowego. Każdego dnia nie tylko przekazują bieżące wiadomości i informacje,
ale uczą i wychowują.
Więcej6 zakazanych zdań

Rzucamy je w zdenerwowaniu, bez zastanowienia albo w przekonaniu, że są skuteczne. Nawet gdy działają na krótką metę, to w gruncie rzeczy przynoszą więcej szkód niż pożytku.

Przeczytaj 6 zdań, których powinnaś / powinieneś unikać, a potem… zapomnij o nich na zawsze!
Więcej