Dni adaptacyjne.

W dniach 24-26 sierpnia, dzieci zapisane do naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację od września,
mogły uczestniczyć wraz z rodzicami w dniach adaptacyjnych.
Najmłodsi milusińscy przyzwyczajali się do przedszkolnego otoczenia.
Razem z rodzicami chętnie włączały się w każdą zaproponowaną przez nauczycielkę zabawę…
(prace plastyczne, zabawy stolikowe, tańce przy muzyce oraz zabawy na placu zabaw).
Do zobaczenia we wrześniu Przedszkolaki 🙂