Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za aktywny udział w akcji.

1