Materiały edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko niebezpiecznego ciała obcego.

Drodzy Rodzice,
na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego udostępniamy w załączeniu,
materiały edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania
w sytuacji połknięcia przez dziecko niebezpiecznego ciała obcego.

pismo Wojewody ws. przesłania materiałów edukacyjnych
Materiały edukacyjne dot. postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego-1