Miejski konkurs plastyczny na ulubioną postać z bajki.