Mikro Granty 2023/Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla przedszkolaków.

Mikro Granty 2023
Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla przedszkolaków,
 realizowane w naszym przedszkolu od września, zakończyły się 30 listopada.
Podczas zajęć realizowane były pogadanki na temat sportu,
kultury fizycznej oraz działania
profilaktyczne na rzecz przedszkolnej społeczności.
Podczas zajęć dzieci
poznawały zasady gry w piłkę nożną, uczyły się zasad zdrowego trybu życia
poprzez ruch-radość-zabawę-drużynę-przyjaźń.
Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w zbiórkach sportowych
i z wielkim entuzjazmem wykonywały wszystkie ćwiczenia zadane przez trenera.
Na zakończenie ,,Mikro Grantu” dla uczestników zajęć,
zostały wręczone
medale, dyplomy z logo Ministerstwa Sportu i Turystyki.