Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dnia 14 października 2014 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., odbyły się wojewódzkie obchody święta Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość została objęta honorowym patronatem Pana Jerzego Ostroucha – Wojewody Lubuskiego. Na widowni teatru zasiedli zaproszeni goście, odznaczeni i nagrodzeni pracownicy lubuskiej oświaty.
Podczas uroczystości z rąk Pani Kurator Bogny Ferensztajn ,  nagrodę  Kuratora Lubuskiej Oświaty w uznaniu szczególnych zasług, w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała długoletnia nauczycielka naszego przedszkola,
Pani Krystyna Szmidt. Gratulujemy!!!

 

K.Sz.