O koncentracji uwagi u dzieci

Podczas spotkań z rodzicami często słyszę: Moje dziecko jest roztargnione, roztrzepane, bardzo ruchliwe… Kasia ma kłopoty ze skupieniem uwagi na jednej czynności… Jurek bardzo szybko się rozprasza, wystarczy, że coś stuknie, spadnie… Karolina ma kłopoty z zapamiętaniem krótkich, rymowanych wierszyków i piosenek… Halinka po przeczytaniu przeze mnie książeczki nie potrafi przypomnieć sobie jej treści… Co robić, za chwilę pójdzie do szkoły?

Czytaj dalej artykuł…

O koncentracji uwagi u dzieci