Ogólnopolski konkurs plastyczny

W lutym 2017 r. nasze przedszkole zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny
„Ptasie radio Juliana Tuwima w twórczości plastycznej przedszkolaka”.
Celem konkursu  było:
– zainteresowanie dzieci twórczością Juliana Tuwima,

– rozwijanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dziecka,
– promowanie uzdolnień plastycznych.
Konkurs był przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 – 6 lat.
Na adres naszego przedszkola wpłynęło 148 prac z całej Polski.
Cieszymy się, że temat spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za przepiękne prace.
Laureatom składamy gratulacje 🙂