Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.,,Z każdej strony,pszczoły wymagają naszej ochrony”.