Ogólnopolski konkurs plastyczny. Rok szk. 2015/16

W listopadzie 2015 r. nasze przedszkole zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny
„Mój czworonożny przyjaciel”.
Celem konkursu  było:
· propagowanie wśród dzieci humanitarnego traktowania psów i kotów,
· rozbudzanie uczucia empatii,
· rozwijanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dziecka,
· promowanie uzdolnień plastycznych.
Konkurs był przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 – 6 lat.
Na adres naszego przedszkola wpłynęło 218 prac z całej Polski.
Cieszymy się, że temat spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za przepiękne prace.
Laureatom składamy gratulacje 🙂

Desktop31