Projekt „Lubuskie gra w zielone”.

22 czerwca w Zespole Kształcenia nr 1 w Gorzowie Wlkp., odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom projektu
                                                                          „Lubuskie gra w zielone”.                                                                         
 W imieniu całej naszej społeczności wyróżnienie i nagrody rzeczowe
za działania ekologiczne podjęte w naszej placówce w roku szkolnym 2015/16,
odebrała delegacja: Oliwia Kozłowska i Tomasz Ładziak.

zl