Wizyta Funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji.

20 października grupę V ,,Jaś i Małgosia”,
odwiedziła przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji.
Tematem spotkania było przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę,
utrwalenie znajomości niektórych znaków drogowych.
Dzieci zobaczyły prawdziwe policyjne kajdanki, odznakę
a także przymierzały z radością czapkę oraz kamizelkę odblaskową.
Zwrócono uwagę przedszkolaków na kolor umundurowania
oraz przybliżono im na czym polega praca Policjanta.
To był dzień, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Serdecznie dziękujemy Pani Policjantce, że znalazła czas
na spotkanie z naszymi przedszkolakami.