Środa – ,,Dniem Zabawki”.

Każda środa jest w naszym przedszkolu ,,Dniem Zabawki”.
Tego dnia dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu.
W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w przedszkolu.
Przypominamy, że do przedszkola przynosimy tylko jedną bezpieczną zabawkę,
unikajmy zabawek małych i zawierających niebezpieczne elementy, złożonych z małych części.
Nie pozwalajmy również na przynoszenie dzieciom do przedszkola broni,
bo przedszkole nie jest miejscem, które propaguje przemoc, a jest wiele innych atrakcyjnych zabawek, którymi można się wspólnie radośnie bawić w przedszkolnej sali.
Bawimy się wspólnie wymieniamy zabawkami, pomysłami i mamy specjalną okazję do większej integracji ze swoją grupą, uczymy się poszanowania cudzej własności.