„Tydzień Romski”

     W naszym przedszkolu w dniach  07-11.05.2018 r., odbywał się „Tydzień Romski”,
realizowany w  ramach projektu „Wielokulturowość”
we współpracy z  Przedszkolem Miejskim nr 4 im. „Mali Odkrywcy”.
Celem było kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji
oraz poznanie  mniejszości narodowych  i etnicznych  żyjących w Polsce.
Tydzień rozpoczęliśmy prezentacją multimedialną i poznaliśmy historie Romów.
Naszymi  gośćmi byli
Pan  Robert  Doliński
założyciel świetlicy  środowiskowej
 dla dzieci romskich Ćhavorytko (Dziecko) oraz  Zespół Romani Ciercheń (Cygańska gwiazda).
Odwiedziliśmy również  SP nr 4 w Gorzowie Wlkp., gdzie na wspólnym spotkaniu mogliśmy podziwiać kolorowe
i błyszczące cekinami stroje romskie oraz dynamiczne tańce, których  również próbowaliśmy się nauczyć.
 W ostatni dzień „Tygodnia Romskiego” bawiliśmy się na biesiadzie romskiej w naszym przedszkolu.
Każda grupa wykonała również kolorową pracę plastyczną.
Dziękujemy Panu Robertowi Dolińskiemu za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.
Był to bardzo pouczający i radosny czas 🙂