Uwaga! Kleszcze – kampania edukacyjna.

Drodzy Rodzice,
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego rusza kampania informacyjna
dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pn. „STOP kleszczom”,
którego
organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed nimi,
edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszczy,
zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze,
zwiększenie wiedzy nt szczepień ochronnych jako skutecznej metody
profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.
Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na boreliozę,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
zainicjował działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci i młodzieży,
rodziców i opiekunów, seniorów oraz rolników.
pismo przewodnie