Zapisy dzieci na miesiące wakacyjne.

Szanowni Państwo,

Rodzice/opiekunowie potrzebujący miejsca w przedszkolu dla swoich dzieci
w miesiącu lipcu, sierpniu, składają Karty na dyżur wakacyjny
oraz dokonują zapisów  w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2024r.

W okresie wakacji przedszkole ma ograniczone możliwości kadrowe
ze względu na urlopy personelu.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących,
a w przypadku większej liczby dzieci niż wolnych miejsc, o przyjęciu będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

Dzieci do naszego przedszkola zgłaszamy na miesiąc sierpień  poprzez zapisanie się na liście
u nauczycieli  poszczególnych grup.

Karty wakacyjne na miesiąc lipiec do przedszkola zastępczego PM- 11 składamy do:
dyrektora przedszkola – Beaty Gzeli,
kierownika gospodarczego – Joanny Malewskiej,
nauczycielki – Oliwii Zaniewskiej.

Karty wakacyjne (PM-11) do pobrania ze strony internetowej placówki
oraz u nauczycielek grup.

W lipcu nasze przedszkole jest zamknięte.
zasady na wakacje
Karta wakacyjna