„Wielokulturowość wśród nas”

W poprzednim tygodniu (01-05.04.2019) w ramach programu
„Wielokulturowość wśród nas”,
odkrywaliśmy kulturę i obyczaje mniejszości etnicznej – Łemków.
Ciekawy język, zdjęcia kolorowych strojów i piękna muzyka codziennie towarzyszyła nam na zajęciach.
W poniedziałek zapoznaliśmy się z najważniejszymi informacjami charakteryzującymi ową kulturę,
przy pomocy prezentacji multimedialnej. Pozytywnym zaskoczeniem, okazała się informacja,
iż do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci, które mają łemkowskie korzenie.
We wtorek osłuchaliśmy się z językiem łemkowskim oglądając tradycyjną łemkowską bajkę
pt. „ O tym jak chłopa ciele zjadło”. Interesująca okazała się również zabawa dydaktyczny „ Na wsi”.
W ramach programu „Kuchcikowo”, upiekliśmy przepyszne tradycyjne łemkowskie drożdżówki.
W środę w naszym przedszkolu można było usłyszeć nagrania przepięknych łemkowskich piosenek.
W czwartek utrwaliliśmy sobie wiedzę z zakresu tradycji poprzez wykonanie pracy plastycznej
pt. „Wełkydeń – łemkowskie pisanki”.
W ostatnim dniu mieliśmy zaszczyt ugościć dr Mirosława Pecucha, gorzowskiego etnografa
zajmującego się poznaną przez nas kulturą.
Pan Mirosław wzbogacił naszą wiedzę oraz przeczytał dzieciom łemkowską bajkę.
Był to bardzo ciekawy i pouczający czas 🙂