Szukajmy drogi do naszych dzieci

 1. Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką górę

 2. Zauważaj jego mocne strony

 3. Naucz się słuchać

 4. Szanuj uczucia swojego dziecka

 5. Każdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze

 6. Dziel się z dzieckiem swoimi uczuciami

 7. Bądź stanowczy pomagając dziecku w dokonywaniu zdrowych wyborów

 8. Zacieśnij więź między domem a przedszkolem

 9. Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku

 10. Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko samym ciałem

 11. Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu

 12. Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem

 13. Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i ważnego

 14. Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie negatywnie

 15. Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach

 16. Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego i waszej rodziny

 17. Słuchaj nie osądzając

 18. Jasno formułuj wymagania

 19. Wprowadź na stałe humor w wasze życie

 20. Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj ani nie wprawiaj dziecka w zakłopotanie

 21. Okazuj swojemu dziecku miłość bez stawiania warunków