Zbiórka zabawek

Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom,
którzy zaangażowali się w zbiórkę zabawek dla rodziny wielodzietnej.
Jesteśmy przekonani, że zebrane dary sprawią dzieciom radość.
Dziękujemy za okazaną pomoc i otwarte serce.