Zajęcia komputerowe

  • wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera,
  • wykorzystanie komputera do „zabawy” w celu zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności,
  • rozbudzenie zaufania we własne siły i możliwości.

Więcej informacji