Akcja „Góra Grosza”

Nasze przedszkole otrzymało dyplom za udział w akcji charytatywnej
„Góra Grosza”.
Zebraliśmy 252,00 zł. Celem akcji była pomoc dzieciom, które wychowują się
poza swoją rodziną – w Domach Dziecka czy rodzinach zastępczych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom oraz Rodzicom za udział w powyższej akcji.