,,Obchody Światowego Dnia Zdrowia”.

 8 kwietnia w naszym przedszkolu w ramach
,,Obchodów Światowego Dnia Zdrowia”,
odbyły się zajęcia  we wszystkich grupach wiekowych,  zachęcające dzieci do dbania
o swoje zdrowe i prowadzenie zdrowego stylu życia,
poprzez promowanie zasad spożywania właściwych pokarmów,
korzystania z ruchu na świeżym powietrzu
oraz dbania o czystość i higienę osobistą.
Wszystkie dzieci już wiedzą, jaką wartość dla człowieka ma zdrowie.