Odwiedziny u Straży Pożarnej.

23 kwietnia dzieci z grupy IV i V, odwiedziły
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim.
Przedszkolaki dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów,
ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi,
wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń.
Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do środka którego dzieci mogły wejść.
Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę
oraz wyposażenie wozu strażackiego.
Dzieci dowiedziały się także, jak zachować się bezpiecznie
podczas pożaru i innych niebezpiecznych wydarzeń.
Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń .