Podziękowanie za udział w warsztatach ,,Pomaganie przez wyplatanie”/2023 r.